• Admin

פתיחת חברה בע"מ: המדריך המלא מא' עד ת'

עודכן: 24 במאי 2021

ההכנסות החודשיות והרווחים שלך גודלים בצורה משמעותית? רשות המסים לוקחת לכם הרבה מאוד כסף? יכול להיות שהגיע הזמן לפתוח חברה בע"מ. מתי צריך חברה, למה ואיך עושים את זה?

איך לפתוח חברה

לרבים יש את החלום והיוזמה לעשות הרבה כסף ולהצליח בחיים. כאשר אדם פותח חברה, אין ספק שזה אומר שהוא עבר ל"מגרש של הגדולים". כולנו צריכים לשאוף לשם ועם עבודה קשה והתמדה נוכל לקצור את הפירות והיתרונות שמוסד ה"חברה" מעניק בישראל.

בדרך כלל, חברה בע"מ פותחים כאשר ההכנסות החודשיות ושורת הרווח גדלה בצורה משמעותית מבעבר.


במדריך הבא נפרט צעד אחר צעד מזה חברה בע"מ, במה היא שונה מצורות התאגדות אחרות ואיך מקימים חברה במס' ימים של עבודה.


מהי חברה בע"מ?

חברה בע"מ (בעירבון מוגבל) היא צורת התאגדות חוקית מוסכמת לניהול עסק והיא בעלת רשות חוקית לפעול בתחום שלמטרתו היא קמה בצורה עצמאית. אחד היתרונות העיקרים הגלומים בפתיחת חברה, היא ההפרדה הכמעט מוחלט שמתקיימת בין בעלי החברה לבין החשבונות, הנכסים והחובות שלה.

ההבדלים בין חברה בע"מ לבין עוסק מורשה?

רבים לא באמת מבינים מה ההבדלים בין חברה בע"מ לבין העוסק המורשה, מה עדיף לפתוח, מתי וכו'.

הנה 4 ההבדלים המרכזיים בין השניים -

1. יישות עצמאית – בניגוד לעוסק מורשה המהווה את האדם שמאחוריו, חברה בע"מ היא ישות משפטית עצמאית ונפרדת מהבעלים שלה. מקים החברה נחשב לבעל מניות והוא אינו בעל אחריות משפטית על התנהלות החברה. כלומר אם החברה תיכנס לחובות או מצוקה כלכלית, לא ניתן לתבוע את בעלי המניות או המנהלים לתשלום החוב, אלא רק את החברה עצמה (מלבד אם מתקיים חריג לפי סעיף 6 לחוק החברות).


2. מס' החברה - בניגוד לעוסק שמספרו הוא תעודת הזהות של האדם, חברה בע"מ מקבלת מס' חדש משל עצמה. זאת כדי לבטא את ההפרדה בין החברה עצמה לבין מי שהקים או מנהל אותה.


3. הנהלת חשבונות - על מנת להקים חברה בע"מ יש לשלם תשלומים, אשר חלקם חד פעמיים וחלקם קבועים, כמו אגרה שנתית או תשלום לעורך דין ורואה חשבון. מכאן שתפעול של חברה בע"מ הוא יקר יותר מאשר של עוסק מורשה, אך העלויות הללו מגיעות עם יתרונות הקשורים לתכנון מס.


4. מס – עוסק מורשה משלם מס לפי מדרגות הכנסה, שנקבעות על ידי רשות המסים, כך שבמקרים מסוימים שיעור המס יכול להגיע גם ל- 50%. בחברה בע"מ בעל המניות משלם מס של 23% (נכון לינואר 2021), על המשכורת שהוא מושך.


למה כדאי להקים חברה?

לשלם פחות מסים

אם אדם מאוגד כעוסק מורשה אך הרווחים שלו גבוהים מאוד (מעל ל- 25,000 ₪ בחודש), סביר להניח שעדיף לו כלכלית להקים חברה בע"מ. כאשר אדם מוגדר כעוסק מורשה, הוא מחויב במס על כל הרווחים שלו, כך שהמס עלול להיות גבוה מאוד ולהגיע אפילו ל- 50% מהרווחים שלו. מנגד, בחברה בע"מ בעל החברה מקבל משכורת מהחברה ומחויב במס רק על סכום זה, כמו כל אדם שכיר אחר. המיסוי על החברה עצמה מתבצע במסגרת של מס חברות, בעוד שמשכורת הבעלים הינה הוצאה מוכרת. מס החברות עומד על שיעור של 23%, כך שקיים הפרש גדול בין סכום השכר אשר יתקבל בין עוסק מורשה לחברה בע"מ.


הפרדת נכסים ככלי למיזעור סיכונים אישיים